Kontakt

Peter Mölleborn
Prepress
E-post peter@globalt.se Internet www.globalt.se
Tellusborgsvägen 67 126 29 Hägersten
Dir 08-5625 1051 Mob 0704-45 50 51 Vx 08-32 50 50

Laine Narkiniemi
Försäljning Digitaltryck
E-post laine@globalt.se Internet www.globalt.se
Tellusborgsvägen 67 126 29 Hägersten
Dir 08-5625 1054 Mob 0704-45 50 54 Vx 08-32 50 50
Hans Cederlund
Försäljning / Ekonomi
E-post hans@globalt.se Internet www.globalt.se
Tellusborgsvägen 67 126 29 Hägersten
Dir 08-5625 1052 Mob 0704-45 50 52 Vx 08-32 50 50

 

Kontaktkort

Kontaktkorten är i vcf-format. Klicka på respektive namn för att ladda ner.

Peter Mölleborn
Hans Cederlund
Laine Narkiniemi
Globalt Företagstryck AB | Tellusborgsvägen 67 | 126 29 Hägersten | Telefon 08-32 50 50